ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGALMAK:
Eladó: Sweet Market Kft.
Megrendelő: Sweet Market Kft. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján a termék vevője.
Weboldal: Sweet Market Kft. által üzemeltetett https://www.mivesretes.hu cím alatt található weboldal.
Onlinebolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform
Termék(ek): A Weboldalon található édesipari termékek és kiegészítők.
Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet

Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése
Név: Sweet Market Kft.
Székhely: 1181 Budapest Benedek Elek utca 40/a
Adóigazgatási szám: 27971426-2-43
E-mail elérhetőség: rendeles@mivesretes.hu

Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között édesipari termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
2.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű édesipari termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.
A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése
3.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
3.2 A Megrendelő az online felületen előre utalással, bankkártyával vagy utánvéttel tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
3.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
3.4 Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből beszerezhető vagy elkészíthető, úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó nem tudja elkészíteni vagy beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
3.5 Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.
A szerződés létrejötte
Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a "kosárba",majd a „rendelés leadása" gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.
Az árajánlat és a szolgáltatás díja
5.1 A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza. A weboldalon és az üzletben az árak eltérőek lehetnek.
5.2 Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja a házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét.
A megbízástól való elállás
6.1 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.
6.2 Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
6.3 A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag - minimum 24 órával - a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.
A megbízás teljesítése és a fizetés
7.1 A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott átvételi pontján vagy házhozszállításnál megadott címen veszi át, előre utalással, online fizetéssel vagy utánvéttel egyenlíti ki annak ellenértékét.
7.2.Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
7.3 A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvétel esetében az átvételkor kapja meg.
7.5 A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.
7.6 A megrendelt terméket Megrendelő a kiválasztott napon az átvételi ponton veheti át a nyitvatartási időben, másnap már nincs lehetőség a termék átvételére. Amennyiben a házhozszállítás során Eladó akadályba ütközik (például nincs kapucsengő, nem szerepel az előzetesen megadott név a kapucsengőn, Megrendelő nem tartózkodik otthon, stb.) munkatársunk megpróbálja telefonon elérni a Megrendelőt az előzetesen megadott telefonszámon. Ha a hívás sikertelen, Eladó a megrendelt termékeket leadja a Míves rétes üzletben . Erről Eladó email útján értesíti Megrendelőt. Az átvételre adott nap zárásig nyújt lehetőséget az Eladó. Ha nem kerül sor az adott napon a megrendelés átvételére, a rendelés értékét nem áll Eladó módjában visszatéríteni.
7.7 Amennyiben Megrendelő nem saját részre, hanem ajándékba rendel, Megrendelő kötelessége meggyőződni arról, hogy a kiszállítási időintervallumban az ajándékozott a kiválasztott címen tartózkodik, és átveszi a rendelést. Ha az Eladó a házhozszállítás során akadályba ütközik, a 7.6 pontban leírtak lépnek életbe.
7.8 Hétfőtől-szombatig a 10 óráig beérkezett rendelések aznap teljesítésre kerülnek, átvétel vagy kiszállítás 14 órától lehetséges. Minden más esetben leghamarabb másnapi teljesítést kérhető. Kiszállítás hétfőtől-szombatig 10-16 óra közötti idősávban a kérhető a 18. és 19. kerületben.
7.9 egyedi igény és 50 db-nál több termék megrendelése a kapcsolati űrlap kitöltésével indítható el. A megvalósításról, teljesítési, vállalási időkről 72 órán belül válaszlevélben küldünk tájékoztatást.
Minőségi kifogás és szavatosság
8.1 Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
8.2 Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.
8.3 Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.
8.4 Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Megrendelőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.
8.5 Az édesipari termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathat amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
8.6 Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
8.7 Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaznak. A cukormentes rétesek cukrot nem tartalmaznak, a cukormentes csak gyümölcsös rétesek pedig alternatív tejjel készülnek.
Kártérítési felelősség
9.1 Az Eladót kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.
Adatvédelem
Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.
Az édesipari termékek eltarthatósága
11.1 Az édesipari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
Szerzői jogok
12.1.Miután a www.mivesretes.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.mivesretes.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
12.2. A www.mivesretes.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
12.4.Tilos a www.mivesretes.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.mivesretes.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
12.5.A www.mivesretes.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
12.6.Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.


Záró rendelkezések
13.1 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
13.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit
 
  1183 Budapest,
       Ballasa Bálint u. 2 -10 (Lőrinc piac buszmegálló felüli oldalán)
  Bokay kert 1181 Budapest
       Szélmalom utca 33.

+36  30 351-5222

Copyright © 2023 Sweet Market Kft.